Thông báo! Website vẫn đang trong quá trình cập nhật thêm dữ liệu phim, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ bọn mình.

Các chức năng trên website vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, bọn mình sẽ bổ sung nhiều tính năng mới, cải thiện tốc độc xem anime trong thời gian tới nhằm đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Like fanpage để ủng hộ bọn mình nào, https://www.facebook.com/TheGioiAnimeViet/