Theo dõi
Xem phim

Monster Strike: Rain of Memories 11,070

Special nói về chuyện tình giữa bạn Minh và bạn Xuân Mã, có bạn Thanh và bạn Giai Thực, 2 cô gái làm nền =]] *đùa thôi*.

*Lưu ý: 
-khúc cuối phim, tức quảng cáo movie, tiếng anh không dịch nên tôi chế.

Bình luận