Theo dõi
Xem phim

Night Head Genesis 11,070

Anime này được dựa trên một bộ phim truyền hình, tên NIGHT HEAD , phát sóng vào năm 1992.

Người ta nói rằng 70% khả năng bộ não con người đã không sử dụng. Nếu con người có sức mạnh khủng khiếp, nó được cho là ngủ yên trong khu vực này. 70% khả năng của bộ não không được sử dụng, được gọi là Head Night.

Bình luận