Theo dõi
Xem phim

X-Men - Night of the Sentinels: Part 1 11,070

Giáo sư Xavier dẫn dắt nhóm X-Men trong cuộc chiến không bao giờ kết thúc để bảo vệ con người và cả đột biến khỏi các nguy hiểm ở khắp mọi nơi.

Bình luận